آثار اولین سالانه سرونگار کرمان

آثار اولین سالانه سرونگار کرمان 
نمایش مجموعه آثار منتخب اولین سالانه سرونگار کرمان 
این نمایشگاه در موزه هنرهای معاصر کرمان ...

سالانه گرافیک سرو نگار

 هنرگرافیک‭ ‬یکی‭ ‬ازابزار‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬ارایه‭ ‬پیام‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬گسترده‭ ‬وموثر‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬قابلیت‭ ‬های‭ ‬چاپ‭ ...