اولین سالانه سرونگار کرمان منتخبین خود رو معرفی کرد 

پنجشنبه 29 فروردین آیین گشایش اولین سالانه سرو نگار با حضور جمعی از هنرمندان و اصحاب هنر شهر کرمان در موزه هنرهای صنعتی کرمان برگزار گردید و نمایشگاه رسما افتتاح شد . 

گزارش کامل تصویری افتتاح به طودی منتشر خواهد شد . 

همزمان با افتتاح نمایشگاه اسامی منتخبین به شرح ذیل اعلام گردید . 

نفر اول : آقای وحید فنودی / بیرجند
نفر دوم : آقای یونس دهقانی / میناب
نفر سوم : خانم مائده زینل زاده / تهران

تقدیر شده : 
امید همتی / مشهد
حامد رافعی / اصفهان
ریحانه برف زاده / کرمان
سارا مشهدی زاده / کرج
سمیه احمدی زید آبادی / بندرعباس

 

وحید فنودی / برگزیده اول

 

یونس دهقانی / برگزیده دوم

 

مائده زینل زاده / برگزیده سوم

 

 

امید همتی / تقدیر 

 

 

حامد رافعی / تقدیر

 

ریحانه برف زاده / تقدیر

 

سارا مشهدی زاده /. تقدیر

 

سمیه احمدی زیدآبادی /تقدیر

به اشتراک بگذارید:

security code