آثار اولین سالانه سرونگار کرمان 
نمایش مجموعه آثار منتخب اولین سالانه سرونگار کرمان 
این نمایشگاه در موزه هنرهای معاصر کرمان و نگارخانه شفق تهران به نمایش عموم درآمد . 

به اشتراک بگذارید:

security code